Список педагогів

Список МО вчителів історико-гуманітарного циклу: 

1. Шокарєва О.Є.

2. Панфілова Г. М.

3. Конограй І.В.

4. Сапальова Н.Г.

5. Засоріна О.В.

6. Васильєва Т.С.

7. Крохмаль Н.Б.

8. Флюр Ю.О.

9. Данкевич Г.Б.

10. Стешенко І.М.


   Склад МО   вчителiв iсторико-гуманiтарних дисциплiн 

з/п
ПIБ вчителя
Освiта
Предмет викладання
Пед. стаж
Категорiя
Тема самоосвiти вчителя
1.
Крохмаль Наталя Борисiвна
вища
Росiйська мова
42 роки
вища, вчитель-методист
Здоров'язбереження як умова всебiчного розвитку особистостi
2.
Шокарєва Олена єгорiвна
вища
Укр. мова та лiтература
44 роки
вища, вчитель-методист
Розвиток мовленнєвих компетенцiй на уроках української мови та лiтератури
3.
Конограй Iрина Володимирiвна
вища
Рос. мова, свова л.
25 рокiв
вища, вчитель-методист
Використання IКТ як метод реалiзацii мiжпредметних зв'язкiв на уроках мови та лiтератури.

4.
Стешенко Ірина Миколаївнавища Анг.мова 
вища, друга
5.
Засорiна Ольга Володимирiвна
вища
Укр., рос. мова та лiтература
30 рокiв
вища
Активiзацiя та розвиток пiзнавальної самостiйностi творчих здiбностей учнiв з впровадженням здоров'язбережувальних технологій
6.
Панфiлова Ганна Михайлiвна
вища
Рос. мова, свова л..
24 роки
перша
Використання на уроках мови та лiтератури здоров'язбережувальних технологiй.
7.
Данкевич Галина Борисiвна
вища
Рос. мова, свова л.
46 рокiв
перша
Використання здоров'язбережувальних технологій на уроках росiйськоi мови та свiтової лiтератури.
8.
Сапальова Наталiя Григорiвна
вища
Укр., рос. мова та лiтература
29 рокiв
перша
Розвиток творчих здiбностей учнiв шляхом впровадження iнноваційних технологiй на уроках мови та лiтератури
9.
Васильєва Тетяна Святославiвна
вища
Iсторiя,
правознав
ство
18 рокiв
перша
Збереження здоров'я учасникiв процесу навчання i виховання школярiв.
10
Флюр Юлія  Олексанрівна
вища
Iсторiя,
правознав
ство
13 років
друга
Використання здоров'язбережувальних технологій на уроках праваКомментариев нет:

Отправить комментарий